fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) en 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1774) gd