fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Cape Breton Gaelic Folklore Collection: Tape No: 201, Item On Tape: A 02 Place: Canada - Nova Scotia - Inverness County - Dunvegan GF201i02.mp3 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Nova Scotia - Cape Breton County - Barra Glen, Sydney 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (19) Nova Scotia - Cape Breton County - Beinn Ein 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (16) Nova Scotia - Cape Breton County - Benacadie Pond 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Cape Breton County - Big Beach (Iona) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (98) Nova Scotia - Cape Breton County - Big Pond 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (91) Nova Scotia - Cape Breton County - Boisdale 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Cape Breton County - Boulardarie 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (8) Nova Scotia - Cape Breton County - Castle Bay 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (11) Nova Scotia - Cape Breton County - Catalone (New Boston) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (7) Nova Scotia - Cape Breton County - Christmas Island 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Cape Breton County - East Bay 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Cape Breton County - Gabarus Lake 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (16) Nova Scotia - Cape Breton County - Gabrus Lake 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (13) Nova Scotia - Cape Breton County - Grand Mira 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (9) Nova Scotia - Cape Breton County - Irish Cove 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (9) Nova Scotia - Cape Breton County - Irish Vale 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (27) Nova Scotia - Cape Breton County - MacAdam's Lake 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (24) Nova Scotia - Cape Breton County - Marion Bridge 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (442) Nova Scotia - Cape Breton County - Middle Cape 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (39) Nova Scotia - Cape Breton County - Rear Christmas Island 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Cape Breton County - Scotchtown 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (7) Nova Scotia - Cape Breton County - Shenacadie 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (130) Nova Scotia - Cape Breton County - Sydney 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (15) Nova Scotia - Cape Breton County - Sydney (Benacadie) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Cape Breton County - Sydney (Big Pond) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Cape Breton County - Sydney (Bucklaw) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (23) Nova Scotia - Cape Breton County - Sydney(Christmas Is) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Nova Scotia - Cape Breton County - Sydney Mines 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Cape Breton County - Sydney (New Boston Road) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Nova Scotia - Cape Breton County - Upper Grand Mira 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Cape Breton County - Victoria Bridge 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Cape Breton - Shenacadie 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (25) Nova Scotia - Halifax County - Halifax 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (5) Nova Scotia - Inverness County - Ainslie Glen 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (10) Nova Scotia - Inverness County - Blackstone 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (7) Nova Scotia - Inverness County - Blues Mills 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Inverness County - Broad Cove 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (37) Nova Scotia - Inverness County - Broadcove 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Inverness County - Centerville 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Nova Scotia - Inverness County - Creignish 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (18) Nova Scotia - Inverness County - Deepdale 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (134) Nova Scotia - Inverness County - Dunvegan 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Inverness County - Gillisdale 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Inverness County - Glencoe 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (15) Nova Scotia - Inverness County - Glendale 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Inverness County - Glenville 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (8) Nova Scotia - Inverness County - Hawthorne 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Nova Scotia - Inverness County - Headlake 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (13) Nova Scotia - Inverness County - Inverness 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (20) Nova Scotia - Inverness County - Inverness (Margaree) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Nova Scotia - Inverness County - Inverness (St. Rose) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Inverness County - Judigue 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (18) Nova Scotia - Inverness County - Judique 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Inverness County - Judique Rear 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (15) Nova Scotia - Inverness County - Kingsville 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (19) Nova Scotia - Inverness County - Mabou 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Inverness County - Mabou (b. Judique) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Inverness County - Mabou, Blackstone 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (18) Nova Scotia - Inverness County - Mabou Harbour 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (7) Nova Scotia - Inverness County - Mabou (Judique) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Nova Scotia - Inverness County - Marble Mountain 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (47) Nova Scotia - Inverness County - Melford 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Inverness County - Port Hood 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (13) Nova Scotia - Inverness County - Port Hood (Glencoe) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (12) Nova Scotia - Inverness County - River Denys 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (17) Nova Scotia - Inverness County - Scotsville 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Inverness County - Scottsville 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Inverness County - Skye Glen 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Inverness County - Strathlorne 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (7) Nova Scotia - Inverness County - St. Rose 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Inverness County - S.W. Margaree 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (55) Nova Scotia - Inverness County - Troy 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (5) Nova Scotia - Inverness County - Troy (Judique) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Richmond County - Framboise 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (15) Nova Scotia - Richmond County - Grand River 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Richmond County - Grand River Falls 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Richmond County - Red Islands/Hay Cove 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Victoria County - Baddeck 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (10) Nova Scotia - Victoria County - Barra Glen 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (9) Nova Scotia - Victoria County - Big Baddeck 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Victoria County - Boulardarie 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Nova Scotia - Victoria County - Breton Cove 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (12) Nova Scotia - Victoria County - Highland Hill 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (46) Nova Scotia - Victoria County - Indian Brook 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (6) Nova Scotia - Victoria County - Iona 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (7) Nova Scotia - Victoria County - Jamesville 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (8) Nova Scotia - Victoria County - Jubilee 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (10) Nova Scotia - Victoria County - Middle River 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Victoria County - Monroe's Point 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Nova Scotia - Victoria County - Munro Point 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Nova Scotia - Victoria County - Neils Harbour 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (12) Nova Scotia - Victoria County - North River Bridge 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (12) Nova Scotia - Victoria County - North Shore 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (22) Nova Scotia - Victoria County - Ottawa Brook 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (12) Nova Scotia - Victoria County - Skir Dhu 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (10) Nova Scotia - Victoria County - South Haven 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Victoria County - Tarbot 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (4) Nova Scotia - Victoria County - Washabuck 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) United States - Massachusetts - South Lawrence