dùin earrann seo an leabharlainn (3) gd

Faic an sgrìobhainn Faic an sgrìobhainn Microsoft Word Oran an Election
Author/Creator:Morrison, Murdoch, Composer;
MacLeod, Dan K. , Singer;
Nilsen, Ken, Transcriber
Description:This is one of the election songs included in the Cape Breton Gaelic Folklore Collection.
Subject:Election Song
Source:Cape Breton Gaelic Folklore Collection

Faic an sgrìobhainn Oran mu'n Election a bha eadar an Tomsanach agus Doctair Mac-an-Tosich
Author/Creator:MacDonald, Alexander, 1823-1904
Subject:Poetry
Source:Manuscript: A collection of Gaelic poetry by Alexander MacDonald, Ridge, Upper South River;
http://libmain.stfx.ca/etext/RidgMS1/Ridhome.html
Place:Canada - Nova Scotia - Antigonish County - Upper South River

Faic an sgrìobhainn Oran do na Buill Pharlamaid
Author/Creator:MacDonald, Alexander, 1823-1904
Subject:Poetry
Source:Manuscript: A collection of Gaelic poetry by Alexander MacDonald, Ridge, Upper South River;
http://libmain.stfx.ca/etext/RidgMS1/Ridhome.html
Place:Canada - Nova Scotia - Antigonish County - Upper South River