dùin earrann seo an leabharlainn (2) Dunlap of Greenock (ship)

Faic an sgrìobhainn Faic an sgrìobhainn PDF From the Isle of Coll to Malagawatch, Inverness County: A Pioneer’s Account
Alternative title:Eachdraidh Bhartlmeuls
Description:Exerpt from the "Isle of Coll to Malagawatch, Inverness County: A Pioneer’s Account", Mac-Talla: Volume III July 7th 1894, Number I The Historical Account of Bartimeus
Subject:Dunlap of Greenock (ship);
James and Tom (ship);
Home Mission;
Bartimaeus
Source:Mac-Talla, Vol. III, No. 1, July 7th, 1894 and Mac-Talla, Vol. III, No. 1, July 14, 1894

Faic an sgrìobhainn Faic an sgrìobhainn PDF From the Isle of Coll to Malagawatch, Inverness County: A Pioneer’s Account
Alternative title:The Historical Account of Bartimeaus
Author/Creator:Watson, Jim, Translator
Description:Exerpt from the "Isle of Coll to Malagawatch, Inverness County: A Pioneer’s Account", Mac-Talla: Volume III July 7th 1894, Number I The Historical Account of Bartimeus
Subject:Dunlap of Greenock (ship);
Home Mission;
Bartimaeus;
James and Tom (ship)
Source:Mac-Talla, Vol. III, No. 1, July 7th, 1894 and Mac-Talla, Vol. III, No. 1, July 14, 1894